Såpekopper

Såpekopper kan dessverre bare bestilles hvis du også kjøper såper. Dette fordi såpekoppene er lette, men måler over 2 cm slik at portoen på en såpekopp koster nesten like mye som såpekoppen i seg selv.

Showing all 1 results