Konstruksjon av bolen

For å konstruere bolen trenger du egentlig bare ett mål – det største målet av følgende tre: Overvidde (bryst), livvidde og sete. Det målet som er størst er det du jobber videre med.

Jeg bruker min konstruksjon som konkret eksempel, og her var det overvidden på 130 cm som var det største målet. Lag deg en måletabell hvor du har tatt mål før du begynner:

1. Finn konstruksjonsvidden

  • Så, finn det største målet – her overvidden på 130 cm. Hvis en syr i akkurat denne størrelsen så blir det pølseskinn, så legg til ledighetsvidde. Jeg har lagt til 6 cm, på brystmålet kan en legge til 6-8 cm, men det beste er å ta en titt på en eksisterende skjorte som herren klarer å ta på seg uten å åpne alle knappene.
  • Vi kommer til å tegne forsiden og baksiden lik, og bare tegne en side av skjorten, så det nye tallet (med ledighetsvidde) deles på 4. Da fikk jeg 34 cm.
2. Bestem hvor lang du vil ha skjorten, mål fra skulderen og ned til ønsket lengde
3. Finn frem
  • Mønsterpapir (du gjør dette i full størrelse med en gang, jeg gjorde på en blokk for å kunne ta bilder av prosessen)
  • Linjal
  • Blyant
  • Viskelær (lurt, men ikke nødvendig, kanskje)
4. Da setter vi i gang! Første streken tegner du mot høyre siden av papiret ditt. Ikke kant i kant, men mot kanten. Dette er linjen som blir midt foran og midt bak. Linjen må være minst 2 x lengden på skjorten. Merk av for skulderlinjen og mål opp og ned lengden på skjorten (her 80 cm)
Tegn i tillegg tre linjer her:
  • Vinkelrett (rett ut fra) på skulderpunktet
  • Vinkelrett på lengdemålet foran
  • Vinkelrett på lengdemålet bak
5. Mål ut fra disse tre linjene konstruksjonsmålet ditt, her 34 cm. Tegn en strek ned som forbinder disse tre punktene. Da ser det slik ut:
Dette er altså plaggets halve bredde (det står under 34 cm, men litt vanskelig å lese)
6. Frivillig: Jeg har sydd splitt i sidene for at skjorten skal sitte fint når en sitter. For å gjøre det enkelt har jeg klippet belegget til splitten sammen med bolen. Hvis du vil gjøre det samme, tegner du inn en splitt på 12 x 4 cm både helt nede foran og helt nede bak. (Jeg viser bare halve tegningen her for å gjøre det mer tydelig)
Du er faktisk ferdig med selve bolen nå!
Rød strek: Legges mot brett! Her trengs ikke sømmonn, men stoffet skal altså ligge dobbelt.
Grønn strek: Legg til sømmonn, og oppe og nede legg til i hvertfall 4 cm slik at du får en pen oppbrett. På resten legger du til så mye som du liker å bruke når du syr.
Ikke klipp ut mønsteret ditt enda, nå skal du tegne inn halsutrigningen.

Jeg blir veldig glad for tilbakemeldinger på fremgangsmåten, hvis du finner noe som må rettes opp eller hvis du konstruerer skjorter selv!

Resten av denne konstruksjonen finner du her:

Konstruksjon av bolen
Konstruksjon av halsutrigningen
Konstruksjon av ermer

Share